4 października 2023 r. – pogrzeb

Pogrzeb p. Marka Putza – 4 X 2023

 4 października uczestniczyliśmy w pogrzebie brata naszego prezesa Wojtka – pana Marka Putza. Uroczystość odbyła się na naszym żnińskim cmentarzu. Zmarłego pożegnały tłumy, a my naszym śpiewem łączyliśmy się w żałobie z naszym druhem Wojtkiem.