Nagrody

Za swą prężną działalność w kultywowaniu chlubnych tradycji amatorskiego ruchu muzycznego chór „MONIUSZKO” został uhonorowany ważnymi nagrodami i odznaczeniami takimi jak:

 • Nagroda Ministra Kultury i Sztuki – 1965r.
 • Medal Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy – „Za szczególne zasługi dla województwa bydgoskiego” – 1980 r.
 • Złota Odznaka Zarządu Głównego „SPOŁEM” – „Za szczególne zasługi dla rozwoju spółdzielczości „Społem” – 1984 r.
 • Odznaka Honorowa PZChiO Złota z Laurem – 1984 r.
 • Medal Honorowy Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Tadeusza Małachowskiego – 1994 r.
 • Odznaka Honorowa PZChiO Złota z Wieńcem Laurowym – 2009r.
 • Honorowy tytuł „Zasłużony dla powiatu żnińskiego” – 15 IX.2009
 • I miejsce w Konkursie Chórów o Puchar Wojewody. Lub Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego 1993r., 1996, 1997, 2007
 • I miejsce w Konkursie Chórów o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy 2011r.
 • II miejsce w Konkursie Chórów o Puchar Wojewody, czy Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego 2001, 2002, 2003, 2004, 2009
 • III miejsce w Konkursie Chórów o Puchar Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego 2011 r.

Dodaj komentarz