Historia

Chór założony został w dniu 7 lutego 1909 roku w Żninie jako „Koło Śpiewackie Polskie”, którego głównym celem było podtrzymywanie przez śpiew ducha narodowego, nauka mowy polskiej, tradycji i patriotyzmu. Już w następnym roku Koło przystąpiło do Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego – Okręgu XII Wągrowieckiego, a w Żninie odbyły się pierwsze „zawody” z udziałem chórów okręgu wągrowieckiego oraz zespołów z Poznania i z Bydgoszczy. W czerwcu 1914r. Koło brało udział w Poznaniu w X Walnym Zjeździe Śpiewackim z udziałem 91 Kół związkowych oraz chórami z Westfalii, Nadrenii i Górnego Śląska. Również w 1924r. Koło nasze brało udział w XI–tym Zjeździe Śpiewackim Wielkopolskim, a II–gim Wszechpolskim w Poznaniu. W tym samym roku z okazji 15–lecia Koła został poświęcony sztandar chóru, a jego fundatorem było społeczeństwo m. Żnina. 1925r. miał miejsce pamiętny koncert, podczas którego chórem gościnnie dyrygował sam F. Nowowiejski. Wojny światowe 1919 i 1939 roku wstrzymały „żnińskie muzykowanie”. Podczas okupacji hitlerowskiej wielu członków chóru walczyło na różnych frontach, a ci którzy pozostali w mieście z narażeniem życia bronili jego pamiątek. Po odzyskaniu niepodległości na Pałukach znów ożywił się ruch śpiewaczy. Pierwszy koncert w powojennej Polsce wywołał duże zainteresowanie miejscowego społeczeństwa, a do repertuaru włączono utwory St. Moniuszki, którego chór obrał sobie za patrona. W okresie międzywojennym i po wojnie zespół pracę na niwie śpiewaczej poszerzył o wystawianie sztuk teatralnych i operetek. Przedstawienia te zyskiwały sobie szerokie kręgi odbiorców. W ponad 50-letnią historię powojennej Polski żniński „MONIUSZKO” wpisał się jako aktywny uczestnik wszystkich ważnych uroczystości i rocznicowych obchodów na terenie miasta i oddziału PZChiO. Równocześnie dobrze reprezentował się podczas regionalnych i ogólnopolskich konkursów i festiwalu. Swój kunszt artystyczny miał również przyjemność zaprezentować dwukrotnie (1994 i 1996) w Holandii, a w 1998r. na Litwie. Chór „Moniuszko” za swoją bogatą organizacyjno-artystyczną pracę otrzymał liczne nagrody i odznaczenia, a w śród nich tak ważne jak: Nagroda Ministra Kultury i Sztuki, I miejsce na Ogólnopolskim Cukrowniczym Festiwalu Zespołów Artystycznych, II miejsce (2-krotnie) w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Społemowskich, Puchar Wojewody (6-krotnie), w Konkursie Chórów o Puchar Wojewody Bydgoskiego i Marszałka woj. kujawsko-pomorskiego, Medal „Za szczególne zasługi dla woj. bydgoskiego”, Złota Odznaka Zarządu Głównego „SPOŁEM”, medal Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnego im. T. Małachowskiego oraz Odznakę Honorową Złotą z Wieńcem Laurowym Polskiego Związków Chórów i Orkiestr. Na przestrzeni 90-letniego istnienia zespół w okresie przedwojennym utrzymywał się z własnych składek, organizowanych zabaw i balów oraz ofiarności społeczeństwa, a w latach powojennych działał pod patronatem Klubu Sportowego „Pałuczanka” (1945-1948), Cukrowni w Żninie (1948-1951), PSS „Społem” w Żninie (1951-1993) i od 1993r. Urzędu Miejskiego w Żninie. Chór bierze udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Chórów Męskich. Co 5 lat w sposób bardzo uroczysty obchodzi swój jubileusz. Jest stałym wykonawcą na grudniowych koncertach w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Z koncertami kolęd regularnie odwiedza zaprzyjaźnione domy pomocy społecznej. Obchodząc święto św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej, corocznie chór przygotowuje nowe utwory sakralne na tę okazję. Jest bardzo aktywnym propagatorem kultury Pałuk w Polsce i za granicą.

Dodaj komentarz