4 IX 2023 Rocznica wybuch II wojny światowej

4 września, śpiewając pieśni patriotyczne , wzięliśmy udział w gminnych  obchodach 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Uroczystości odbyły się przy pomniku walki i męczeństwa w Żninie.