Koncert w Rogowie

6 lutego koncertowaliśmy w Kościele św. Doroty w Rogowie.Występ związany był z dorocznym odpustem patronki.Chór uświetnił swoim śpiewem mszę św.a po niej wykonał kilkanaście utworów. Jako soliści wystąpili: Jan Meller, Przemysław Kasprowski i Adam Lasecki.Koncert prowadził Andrzej Turzyński, a całość  przygotowała i poprowadziła muzycznie Beata Różańska.  Prezentacja chóru została bardzo ciepło przyjęta przez licznie zgromadzonych słuchaczy. Warto dodać, że Moniuszko wystąpił w Rogowie na zaproszenie byłego chórzysty,obecnie wikariusza parafii św. Doroty – ks. Krystiana Krysiaka, który wspominając 4 lata spędzone w chórze bardzo ciepło wyrażał się o tym okresie w swoim życiu, na dowód czego wykonał wraz z chórem dwa ostatnie utwory podczas koncertu.

Dodaj komentarz