25 listopada, 1 grudnia 2018 r „Drogi do wolności”

„Drogi do wolności” – Imieniny chóru MONIUSZKO – 25 XI, 1 XII 2018 r.

Tegoroczne Imieniny chóru Moniuszko różniły się znacznie
od poprzednich. Było to związane ze 100 leciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Jak zwykle  wystąpiliśmy przed pełną widownią. jak pisano w prasie ..przygotowany repertuar był podniosły, patriotyczny, wzruszający, nie zabrakło również elementów humorystycznych.

Pieśń rycerska


..to Ojczyzna twa…
Kto ty jesteś?
Polak mały!
Kolęda dla nieobecnych
A mury rosły…..
Biało-czerwona Piechota