Zebranie Walne

Przypominamy wszystkim druhom o corocznym zebraniu sprawozdawczym, które odbędzie się

  19 lutego 2019 roku o godz. 18.00 w świetlicy spółdzielni mieszkaniowej

przy ulicy Kopernika 5 a.

Wszystkich serdecznie zapraszamy. Obecność obowiązkowa.