Sto jedenasta rocznica powstania Chóru 11 lutego 2020 r

111 lecie chóru Moniuszko – 11 II 2020 r.

We wtorek 11 lutego w kościele św. Floriana obchodziliśmy
111 urodziny naszego chóru. Muzycznie uczestniczyliśmy
w uroczystej mszy św. po której daliśmy koncert złożony z naszych przebojów. Z Nadzieją wstępujemy w kolejny, już 112 rok naszej działalności !

pani dyrygent jako autorka zdjęcia