Ostatnie pożegnanie druha Józefa- 30 września 2020 r

Pożegnanie Józia Ratajczaka – 30 IX 2020

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 26 września odszedł od nas nasz długoletni druh, II tenor – pan Józef Ratajczak. Człowiek o gołębim sercu, wielkiej dobroci i pełnym oddaniu dla chóru MONIUSZKO.
Pan Józef śpiewał w naszym chórze przeszło 58 lat, zaczynając
 w 1956 roku . Kolegom dał się poznać jako człowiek życzliwy, uśmiechnięty, służący młodszym  radą odnośnie zachowania na scenie i samego śpiewu.

Za swoją działalność i zaangażowanie w śpiewie nasz Druh Józef został odznaczony następującymi odznakami Polskiego Związku Chórów i Orkiestr:

– srebrną w 1984r.
– złotą w 1992r.
– złotą z laurem w 2009r.
– złotą z liściem laurowym w 2014r.
Ostatni raz wystąpił z nami na Ogólnopolskich Spotkaniach Chórów Męskich w Ostrowie Wielkopolskim w 2014 roku.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
pan Józef obok pani dyrygent po lewej stronie