Ostatnie pożegnanie druha Władysława – 26 stycznia 2021 r

Pożegnanie Władzia Jaworskiego – styczeń 2021.

 22 stycznia 2021 dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci naszego druha – seniora, pana Władysława Jaworskiego.

W chórze „Moniuszko” śpiewał 68 lat, od 1947 do 2015 r. W latach 1964-65 był wiceprezesem chóru, natomiast w latach 1975-1989 pełnił funkcję prezesa chóru.
Pod jego prezesurą, w 1980r, chór „Moniuszko” otrzymał „Medal za szczególne zasługi dla Województwa Bydgoskiego”. Sam zaś posiadał ZŁOTĄ ODZNAKĄ Z LIŚCIEM LAUROWYM Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Był człowiekiem bardzo oddanym naszemu chórowi, bliskie mu były wszystkie sprawy dotyczące jago ukochanego zespołu śpiewaczego. Nawet kiedy był już na zasłużonej wokalnej emeryturze nie zerwał całkowicie kontaktu z kolegami śpiewakami. Zawsze skupiony, uważny, do perfekcji starający się wykonywać polecenia dyrygentki.

Podczas Twojej ostatniej drogi pożegnamy Cię, drogi Władziu pieśnią, którą bardzo sobie upodobałeś „W tych chwilach jak te, gdy serce me drży……”

Pożegnanie druha Władysława we wtorek 26 stycznia o godz. 11.00 na żnińskim cmentarzu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Ostatnie pożegnanie druha Franka- 04 grudnia 2020 r

Pożegnanie Stasia Franka Rzeszewskiego

 Znowu smutna wiadomość. W sobotę 28 listopada odszedł od nas na zawsze, niedżałowany I tenor – Franek Rzeszewski. Śpiewał w naszym chórze 29 lat . Na długo w naszych sercach pozostanie jego uśmiech, humor i oddanie dla naszego chóru,w którym pełnił rolę wiceprezesa w latach 2005-2015.

Za swoją pracę na rzecz chóru Moniuszko został odznaczony złotą odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
W ostatnich latach, kiedy zdrowie nie pozwalało mu już na uczęszczanie na próby chóru , ciągle żył życiem artystycznym naszego zespołu, utrzymywał śpiewacze kontakty i przyjaźnie.
A teraz musimy się pożegnać.
Żegnaj Drogi Przyjacielu, do zobaczenia,
kiedyś…….
Pożegnanie Franka w piątek 4 grudnia o 11.00 na żnińskim cmentarzu.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Podróż powakacyjna chóru 1-4 października 2020 r

Chór MONIUSZKO na wschodzie Polski 1 – 4 X 2020r.

 W dniach 1 – 4 października chór MONIUSZKO przebywał na wschodzie Polski. Miała to być kolejna podróż koncertowa, plany były bardzo bogate, mieliśmy odwiedzić Wilno. Niestety życie i covid zweryfikowały nasze plany. Pojechała tylko mała część chóru, inni – ze względu na chorobę nie mogli rozsławiać naszego regionu w innych częściach Polski.    Poniżej fotorelacja z tego wyjazdu.

podczas mszy za chórzystów i ich rodziny
Matka Boża w Studzienniczej
Wigry, klasztor
SUPRAŚL
Gietrzwałd

Podobna podróż chóru MONIUSZKO tym szlakiem i jeszcze do Wilna odbyła się w 1998 roku. Wtedy też było wspaniale, ale to już opowieść na inną okazję……

Ostatnie pożegnanie druha Józefa- 30 września 2020 r

Pożegnanie Józia Ratajczaka – 30 IX 2020

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 26 września odszedł od nas nasz długoletni druh, II tenor – pan Józef Ratajczak. Człowiek o gołębim sercu, wielkiej dobroci i pełnym oddaniu dla chóru MONIUSZKO.
Pan Józef śpiewał w naszym chórze przeszło 58 lat, zaczynając
 w 1956 roku . Kolegom dał się poznać jako człowiek życzliwy, uśmiechnięty, służący młodszym  radą odnośnie zachowania na scenie i samego śpiewu.

Za swoją działalność i zaangażowanie w śpiewie nasz Druh Józef został odznaczony następującymi odznakami Polskiego Związku Chórów i Orkiestr:

– srebrną w 1984r.
– złotą w 1992r.
– złotą z laurem w 2009r.
– złotą z liściem laurowym w 2014r.
Ostatni raz wystąpił z nami na Ogólnopolskich Spotkaniach Chórów Męskich w Ostrowie Wielkopolskim w 2014 roku.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
pan Józef obok pani dyrygent po lewej stronie

27 lutego 2020 r- Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze 27 II 2020 r.

W czwartek 27 lutego odbyło się nasze doroczne zebranie, tym razem również wyborcze. Nasz nowy zarząd zmienił się tylko
w małym stopniu. Do komisji rewizyjnej dołączył Marek Świtała
oraz Sławek Żygulski, skarbnikiem mianowano Wojciecha Sz.
a nowym członkiem zarządu został Mieczysław Piekarski. Pozostałe funkcje  – niezmienne. Na to spotkanie zaprosiliśmy druhów emerytów, którym wręczyliśmy wydane w 2019 roku książki
o chórze Moniuszko. Obrady zakończyły się poczęstunkiem.
Kilka dni później – 1 marca minęło 30 lat od chwili objęcia dyrygowania naszym chórem przez p. Beatę Różańską .
Zarząd ufundował przepiękne kwiaty. Uroczyste obchody mają mieć miejsce 26 kwietnia na wiosennym koncercie chóru.

6 marca 2020 r.

Koncert w Gostyninie 30 stycznia 2020 r

Koncert w Gostyninie – 30 I 2020 r.

W czwartek 30 stycznia koncertowaliśmy w zaprzyjaźnionym z nami Gostyninie. Była to już nasza trzecia wizyta w tej jakże nam przychylnej miejscowości. Zaprezentowaliśmy koncert złożony zarówno z utworów Stanisława Moniuszki i innych wspaniałych kompozytorów. Nie zabrakło też żartobliwych scenek i piosenki SDM „Bieszczadzkie anioły”.

opowieść o dzidzie bojowej – Sławek
nasz konferansjer – Piotr
….bieszczadzkie anioły….