27 lutego 2020 r- Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze 27 II 2020 r.

W czwartek 27 lutego odbyło się nasze doroczne zebranie, tym razem również wyborcze. Nasz nowy zarząd zmienił się tylko
w małym stopniu. Do komisji rewizyjnej dołączył Marek Świtała
oraz Sławek Żygulski, skarbnikiem mianowano Wojciecha Sz.
a nowym członkiem zarządu został Mieczysław Piekarski. Pozostałe funkcje  – niezmienne. Na to spotkanie zaprosiliśmy druhów emerytów, którym wręczyliśmy wydane w 2019 roku książki
o chórze Moniuszko. Obrady zakończyły się poczęstunkiem.
Kilka dni później – 1 marca minęło 30 lat od chwili objęcia dyrygowania naszym chórem przez p. Beatę Różańską .
Zarząd ufundował przepiękne kwiaty. Uroczyste obchody mają mieć miejsce 26 kwietnia na wiosennym koncercie chóru.

6 marca 2020 r.