25 maja 2023 r. – odznaczenie

MEDAL DLA MONIUSZKOWCÓW – 25 V 2023

 25 maja w Urzędzie Miejskim w Żninie miała miejsce podniosła uroczystość: nasz chór został uhonorowany Honorowym Medalem Burmistrza Żnina.

Wyróżnienie to przyznano za wkład i zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego Gminy Żnin, a także w podziękowaniu za wspieranie i promowanie tradycji lokalnych oraz prowadzenie działalności artystycznej.